Max på sjukhus

    28 februari - 5 maj 2003

       

   

           

    En liten man som hade bråttom ut fick tillbringa sina första fyra veckor
    på Östra sjukhuset avd 316 och sedan ytterligare fem veckor på
    Mölndals sjukhus avd 210 innan han fick komma hem.

    Vecka 1:    1/3 - 7/3

Ett dygn gammal  
Två dygn gammal Grodan Max
Tre dygn gammal Max får namn
Fyra dygn gammal  
Fem dygn gammal  
Sex dygn gammal Max fötter
En vecka gammal  

    Vecka 2:    8/3 - 14/3

Åtta dygn gammal Max blurpar, Max vinkar
Nio dygn gammal  
Tio dygn gammal  
Tolv dygn gammal  
Två veckor gammal Max snuttar

    Vecka 3:    15/3 - 21/3

Femton dygn gammal  
Sexton dygn gammal Max annonserar
Sjutton dygn gammal  
Arton dygn gammal Max får besök
Nitton dygn gammal  
Tre veckor gammal Max firar

    Vecka 4:    22/3 - 28/3

Tjugotvå dygn gammal  
Tjugotre dygn gammal  
Tjugofyra dygn gammal  
Tjugofem dygn gammal  
Tjugosex dygn gammal Max badar
Tjugosju dygn gammal Max flyttar
Fyra veckor gammal  

    Vecka 5:    29/3 - 4/4

Tjugonio dygn gammal  
Trettio dygn gammal  
Trettioett dygn gammal  
Trettiotvå dygn gammal Max provar kläder
Trettiofyra dygn gammal  
Fem veckor gammal  

    Vecka 6:    5/4 - 11/4

Trettiosex dygn gammal Max hand
Trettiosju dygn gammal Max tvättar sig
Trettioåtta dygn gammal  
Fyrtio dygn gammal Max simmar
Fyrtioett dygn gammal  
Sex veckor gammal Max i säng

    Vecka 7:    12/4 - 18/4

Fyrtiotre dygn gammal  
Fyrtiofyra dygn gammal  
Fyrtiosex dygn gammal  
Fyrtiosju dygn gammal  
Fyrtioåtta dygn gammal  
Sju veckor gammal  

    Vecka 8:    19/4 - 25/4

Femtio dygn gammal  
Femtioett dygn gammal  
Femtiotvå dygn gammal  
Femtiotre dygn gammal Max byter säng
Femtiofyra dygn gammal Max väger 2 kg

    Vecka 9:    26/4 - 2/5

Femtiosju dygn gammal  
Femtioåtta dygn gammal  
Sextio dygn gammal  
Sextioett dygn gammal  
Nio veckor gammal Max på permis

    Vecka 10:   3/5 - 5/5

Sextiofem dygn gammal  
Sextiosex dygn gammal Max utskriven

    Max viktkurva

   

    Besökare på Max hemsida

   

    Uppdaterad senast 2003-05-10 11:44